Náš významný partner
  • Úvodní foto
  • Úvodní foto1
  • Úvodní foto2
  • Úvodní foto3

Vážení příznivci Divadelty.Omlouváme se za dočasně omezený přístup na náš web. Právě probíhá inovace našich stránek. Uvidíme se v novém :-) Děkujeme za pochopení. 

27.3.2017 Hudební gymnázium, Praha (10:00):Představení: Pět rad pro Bertu (téma: zdravý životní styl, anorexie)

28.3.2017 ZŠ Třebotov (8:00):

11.4.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

18.4.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

21.4.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

2.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

4.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

5.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

9.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

10.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

11.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

16.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

19.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

22.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)

25.5.2017 Plzeň (8:00):Představení: Vsadíš se? (téma: online sázení)Občanské sdružení Divadelta bylo založeno v červenci 2009 absolventy KVD DAMU. Je mladou organizací prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání. Lektoři Divadelty tvoří dynamický tým odborníků schopný pracovat flexibilně s různými sociálními skupinami. Jsou mezi nimi herci, zdravotní klauni, pedagogové, speciální a sociální pedagogové, psychologové a režiséři.

Lektoři Divadelty dříve působili pod občanským sdružením APU-AD, pod jehož záštitou realizovali projekt Divadla Fórum pro děti základních škol při kulturním centru Zahrada (Praha 11). V projektu zaměřeném na šikanu byli podpořeni grantem Magistrátu hl. města Prahy. S KC Zahrada nadále sdružení spolupracuje.

Své programy realizují v přirozeném prostředí základních a středních škol, zejména pak na ZŠ Vratislavova v Praze.

Od roku 2009 spolupracují také s projektem SOS18 (divadelní programy pro dospívající děti z dětských domovů), pro něž připravují programy šité na míru.

Dále dlouhodobě spolupracují s maďarským sdružením Nyitottkor, které také využívá metodu divadla Fórum.
Ve školním roce 2010/2011 realizovali program zaměřený na finanční gramotnost pro děti na základních a středních školách a také pro děti z dětských domovů po celé České republice ve spolupráci s ČSOB a Finanční gramotností o.p.s. Odehráno bylo více než 50 představení.

Od roku 2012 je sdružení Divadelta o.s. členem Asociace dramacenter České republiky.Metoda naší práceDivadlo ve výchově je edukačně zaměřený typ divadla, jehož hlavním cílem je jeho účastníky formovat a přinášet jim nové zkušenosti pomocí přímého zážitku.

Tato metoda má různé typy struktur, které účastníky aktivizují a motivují prostřednictvím divadelního představení, na něhož přirozeně navazuje interaktivní část. Ta se skládá z činností, které účastníky zapojují do děje a oni prožívají prakticky svým tělem, hlasem, jednáním daná témata. Právě proto, že se všichni aktivně zapojují, si odnášejí nezapomenutelný prožitek.

Díky divadelním a dramatickým metodám jsou účastníci kurzů vždy chráněni bezpečím fikce, protože veškeré aktivity jsou zprostředkovány hrou v roli. Účastník neprožívá konfliktní situace daných témat sám na sobě, ale skrze divadelní postavu, se kterou se identifikoval. Tak je možné v rámci programu divadla ve výchově prezentovat i ta nejožehavější témata společnosti s potřebným odstupem a zároveň hlubokým vhledem do problematiky.

Nejčastější forma naší práce je Divadlo Fórum.
Divadlo Fórum je vrcholná forma divadla utlačovaných, kterou objevil a rozvíjel Augusto Boal v sedmdesátých letech v Brazílii.

Divadlo Fórum otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního divadelního příběhu, který zrcadlí otázky či problémy lidí, a aktivního přístupu diváků k pozitivní změně v jejich chování. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit. Témata jsou volena tak, aby byla pro skupinu diváků aktuální a zajímavá, neboť bezprostřední zájem o problém je základním předpokladem pro aktivní účast diváků na jeho řešení.

Téma je tedy tím, co boří bariéry mezi hercem a divákem, co odvádí pozornost od přílišné sebekontroly, obavy a studu. Jde o aktivní zapojení do děje s cílem ho zvrátit. Dochází k diskusi o chování lidí – herců, k pochopení daného problému a jeho řešení či vyřešení, prohlubuje se empatie diváků.

Cílem není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice.
    Divadelta o.s. se specializuje na programy zaměřené na primární prevenci a v nejaktuálnější nabídce nabízí tato představení (viz Naše nabídka)

 
Fotogalerie | Kontaktní informace Copyright © 2010 DIVADELTA - Občanské sdružení. Všechna práva vyhrazena.
Design a scripty HS Computers - počítače - prodej a servis